Wykonane z miękkiego, fluorescencyjnego pomarańczowego polichlorku winylu (PCV). Zróżnicowane pod względem wysokości, wagi i widoczności w porze nocnej (nieodblaskowe, częściowo lub całkowicie odblaskowe).

Pasy białe są we wszystkich pachołkach wtapiane. Pasy białe odblaskowe są:

  • w pachołkach 500 mm wtapiane,
  • w pachołkach 320 i 750 mm naklejane.

Pachołki całkowicie odblaskowe mają folię naklejaną. We wszystkich pachołkach częściowo lub całkowicie odblaskowych zastosowano folię typu 1.

slupki1 slupki2