Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Lico oklejone jednostronnie folią odblaskową 3M typu 1.

Montaż na ocynkowanych ogniowo: stojakach lub słupkach 40x40 mm. Słupki osadzane są w podstawach do oznakowania awaryjnego. Każdy stojak/słupek łączy dwie kolejne tablice. Wysokość stojaka/słupka wynosi 1000 mm.

prowadzace1