Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Lico oklejone obustronnie folią odblaskową 3M typu 1. Możliwość zamontowania lamp drogowych: NITRA LED, STAR BLITZ, BAKOLIGHT.

Montaż na ocynkowanych ogniowo: stojakach lub słupkach 40x40 mm. Słupki osadzane są w podstawach do oznakowania awaryjnego. Każdy stojak/słupek łączy dwie kolejne zapory.

Wysokość stojaka/słupka wynosi 1000 mm.

zapora1