Informują one o sposobie prowadzenia pojazdu lub o obiektach znajdujących się w pobliżu drogi. Znaki informacyjne mogą być umieszczane po obu stronach jezdni, na przedłużeniu osi jezdni lub także ponad jezdnią.

W przypadku, gdy znak zawiera zalecenia dotyczące sposobu kierowania pojazdem, należy się do nich stosować. Niektóre znaki mogą być dodatkowo uzupełniane tabliczkami precyzującymi ich znaczenie.

d-1  

Znak D-1:

Droga z pierwszeństwem

 

d-2

 

Znak D-2:

Koniec drogi z pierwszeństwem

d-3  

Znak D-3:

Droga jednokierunkowa

  d-4a  

Znak D-4a:

Droga bez przejazdu

d-4b  

Znak D-4b:

Wjazd na drogę bez przejazdu

  d-5  

Znak D-5:

Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

d-6  

Znak D-6:

Przejście dla pieszych

  d-6a  

Znak D-6a:

Przejazd dla rowerzystów

d-6b  

Znak D-6b:

Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

  d-7  

Znak D-7:

Droga ekspresowa

d-8  

Znak D-8:

Koniec drogi ekspresowej

  d-9  

Znak D-9:

Autostrada

d-10  

Znak D-10:

Koniec autostrady

  d-11  

Znak D-11:

Początek pasa ruchu dla autobusów

d-12  

Znak D-12:

Pas ruchu dla autobusów

  d-13  

Znak D-13:

Początek pasa ruchu powolnego

d-13a  

Znak D-13a:

Początek pasa ruchu

  d-14  

Znak D-14:

Koniec pasa ruchu

d-15  

Znak D-15:

Przystanek autobusowy

  d-16  

Znak D-16:

Przystanek trolejbusowy

d-17  

Znak D-17:

Przystanek tramwajowy

  d-18  

Znak D-18:

Parking

d-18a  

Znak D-18a:

Parking - miejsce zastrzeżone

  d-18b  

Znak D-18b:

Parking zadaszony

d-19  

Znak D-19:

Postój taksówek

  d-20  

Znak D-20:

Koniec postoju taksówek

d-21  

Znak D-21:

Szpital

  d-21a  

Znak D-21a:

Policja

d-22  

Znak D-22:

Punkt opatrunkowy

  d-23  

Znak D-23:

Stacja paliwowa

d-23a  

Znak D-23a:

Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów

  d-24  

Znak D-24:

Telefon

d-25  

Znak D-25:

Poczta

  d-26  

Znak D-26:

Stacja obsługi technicznej

d-26a  

Znak D-26a:

Wulkanizacja

  d-26b  

Znak D-26b:

Myjnia

d-26c  

Znak D-26c:

Toaleta publiczna

  d-26d  

Znak D-26d:

Natrysk

d-27  

Znak D-27:

Bufet lub kawiarnia

  d-28  

Znak D-28:

Restauracja

d-29  

Znak D-29:

Hotel (motel)

  d-30  

Znak D-30:

Obozowisko (kemping)

d-31  

Znak D-31:

Obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep

  d-32  

Znak D-32:

Pole biwakowe

d-33  

Znak D-33:

Schronisko młodzieżowe

  d-34  

Znak D-34:

Punkt informacji turystycznej

 d-34a  

Znak D-34a:

Informacja radiowa o ruchu drogowym

  d-35  

Znak D-35:

Przejście podziemne dla pieszych

d-35a  

Znak D-35a:

Schody ruchome w dół

  d-36  

Znak D-36:

Przejście nadziemne dla pieszych

d-36a  

Znak D-36a:

Schody ruchome w górę

  d-37  

Znak D-37:

Tunel

d-38  

Znak D-38:

Koniec tunelu

  d-39  

Znak D-39:

Dopuszczalne prędkości

d-40  

Znak D-40:

Strefa zamieszkania

  d-41  

Znak D-41:

Koniec strefy zamieszkania

d-42  

Znak D-42:

Obszar zabudowany

  d-43  

Znak D-43:

Koniec obszaru zabudowanego

d-44  

Znak D-44:

Strefa parkowania

  d-45  

Znak D-45:

Koniec strefy parkowania

d-46  

Znak D-46:

Droga wewnętrzna

  d-47  

Znak D-47:

Koniec drogi wewnętrznej

d-48  

Znak D-48:

Zmiana pierwszeństwa

  d-49  

Znak D-49:

Pobór opłat

d-50  

Znak D-50:

Zatoka

  d-51  

Znak D-51:

Automatyczna kontrola prędkości