Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach, znaki kierunku i miejscowości stosuje się w celu wskazania uczestnikom ruchu kierunków dojazdu do miejscowości i innych miejsc lub obiektów zainteresowania podróżnych, przebiegu dróg oraz ich numerów.

e-1  

Znak E-1:

Tablica przeddrogowskazowa

 

 

e-1a
 

Znak E-1a:

Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie

e-1b

 

Znak E-1b:

Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę

  e-2a  

Znak E-2a:

Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni

e-2b  

Znak E-2b:

Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią

  e-2c  

Znak E-2c:

Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie

e-2d  

Znak E-2d:

Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie

  e-2e  

Znak E-2e:

Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni przed wjazdem na autostradę

e-3  

Znak E-3:

Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi

  e-4  

Znak E-4:

Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość

e-5  

Znak E-5:

Drogowskaz do dzielnicy miasta

  e-6  

Znak E-6:

Drogowskaz do lotniska

e-6a  

Znak E-6a:

Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej

  e-6b  

Znak E-6b:

Drogowskaz do dworca autobusowego

e-6c  

Znak E-6c:

Drogowskaz do przystani promowej

  e-7  

Znak E-7:

Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi

e-9  

Znak E-9:

Drogowskaz do muzeum

   e-10  

Znak E-10:

Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury

e-11  

Znak E-11:

Drogowskaz do zabytku przyrody

  e-12  

Znak E-12:

Drogowskaz do punktu widokowego

e-12a  

Znak E-12a:

Drogowskaz do szlaku rowerowego

  e-13  

Znak E-13:

Tablica kierunkowa

e-14  

Znak E-14:

Tablica szlaku drogowego

  e-14a  

Znak E-14a:

Tablica szlaku drogowego na autostradzie

e-15a  

Znak E-15a:

Nr drogi krajowej

  e-15b  

Znak E-15b:

Nr drogi wojewódzkiej

e-15c  

Znak E-15c:

Nr autostrady

  e-15d  

Znak E-15d:

Nr drogi ekspresowej

e-15e  

Znak E-15e:

Nr drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10 t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu

  e-16  

Znak E-16:

Nr szlaku międzynarodowego

e-17a  

Znak E-17a:

Miejscowość

  e-18a  

Znak E-18a:

Koniec miejscowości

e-19a  

Znak E-19a:

Obwodnica

  e-20  

Znak E-20:

Tablica węzła drogowego na autostradzie

e-21  

Znak E-21:

Dzielnica (osiedle)

  e-22a  

Znak E-22a:

Samochodowy szlak turystyczny

e-22b  

Znak E-22b:

Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym

  e-22c  

Znak E-22c:

Informacja o obiektach turystycznych