Znaki nakazu stosuje się w celu wskazania wymaganego sposobu jazdy na skrzyżowaniu lub w innym miejscu gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy, a także nakazania kierującemu stosowania się do określonych zasad przepisów ruchu drogowego, o którym jest mowa w treści znaku.

c-1  

Znak C-1:

Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

 

c-2

 

Znak C-2:

Nakaz jazdy w prawo za znakiem

c-3  

Znak C-3:

Nakaz jazdy w lewo przed znakiem

  c-4  

Znak C-4:

Nakaz jazdy w lewo za znakiem

c-5  

Znak C-5:

Nakaz jazdy prosto

  c-6  

Znak C-6:

Nakaz jazdy prosto lub w prawo

c-7  

Znak C-7:

Nakaz jazdy prosto lub w lewo

  c-8  

Znak C-8:

Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

c-9  

Znak C-9:

Nakaz jazdy z prawej strony znaku

  c-10  

Znak C-10:

Nakaz jazdy z lewej strony znaku

c-11  

Znak C-11:

Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku

  c-12  

Znak C-12:

Ruch okrężny

c-13  

Znak C-13:

Droga dla rowerów

  c-13a  

Znak C-13a:

Koniec drogi dla rowerów

c-14  

Znak C-14:

Prędkość minimalna

  c-15  

Znak C-15:

Koniec prędkości minimalnej

c-16  

Znak C-16:

Droga dla pieszych

  c-16a  

Znak C-16a:

Koniec drogi dla pieszych

c-17  

Znak C-17:

Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

  c-18  

Znak C-18:

Nakaz używania łańcuchów przeciw-poślizgowych

c-19  

Znak C-19:

Koniec nakazu używania łańcuchów przeciw-poślizgowych