Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m - na pozostałych drogach.

Wyjątek stanowi znak A-7, który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach.

 

Znak A-1:

Niebezpieczny zakręt w prawo

 

a-2

 

Znak A-2:

Niebezpieczny zakręt w lewo

a-3  

Znak A-3:

Niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo

  a-4  

Znak A-4: ,

Niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo

 a-5  

Znak A-5:

Skrzyżowanie dróg

   a-6a  

Znak A-6a:

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

a-6b  

Znak A-6b:

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

  a-6c  

Znak A-6c:

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

a-6d  

Znak A-6d:

Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

  a-6e  

Znak A-6e:

Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

a-7  

Znak A-7:

Ustąp pierwszeństwa

  a-8  

Znak A-8:

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

a-9  

Znak A-9:

Przejazd kolejowy z zaporami

  a-10  

Znak A-10:

Przejazd kolejowy bez zapór

a-11  

Znak A-11:

Nierówna droga

  a-11a  

Znak A-11a:

Próg zwalniający

a-12a  

Znak A-12a:

Zwężenie jezdni - dwustronne

  a-12b  

Znak A-12b:

Zwężenie jezdni - prawostronne

a-12c  

Znak A-12c:

Zwężenie jezdni - lewostronne

  a-13  

Znak A-13:

Ruchomy most

a-14  

Znak A-14:

Roboty na drodze

  a-15  

Znak A-15:

Śliska jezdnia

a-16  

Znak A-16:

Przejście dla pieszych

  a-17  

Znak A-17:

Dzieci

a-18a  

Znak A-18a:

Zwierzęta gospodarskie

  a-18b  

Znak A-18b:

Zwierzęta dzikie

a-19  

Znak A-19:

Boczny wiatr

  a-20  

Znak A-20:

Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

a-21  

Znak A-21:

Tramwaj

  a-22  

Znak A-22:

Niebezpieczny zjazd

a-23  

Znak A-23:

Stromy podjazd

  a-24  

Znak A-24:

Rowerzyści

a-25  

Znak A-25:

Spadające odłamki skalne

  a-26  

Znak A-26:

Lotnisko

a-27  

Znak A-27:

Nabrzeże lub brzeg rzeki

  a-28  

Znak A-28:

Sypki żwir

a-29  

Znak A-29:

Sygnały świetlne

  a-30  

Znak A-30:

Inne niebezpieczeństwo

a-30  

Znak A-31:

Niebezpieczne pobocze

  a-32  

Znak A-32:

Oszronienie jezdni

a-33  

Znak A-33:

Zator drogowy

  a-34  

Znak A-34:

Wypadek drogowy