Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach, znaki uzupełniające stosuje się w celu podania uczestnikom ruchu datkowych informacji ułatwiających orientację w terenie, uprzedzających o zakazach lub niebezpieczeństwach występujących za skrzyżowaniem, lub sposobu poruszania się po drodze.

f-1  

Znak F-1:

Przejście graniczne

  f-2  

Znak F-2:

Przekraczanie granicy zabronione

f-2a  

Znak F-2a:

Granica państwa

  f-3  

Znak F-3:

Granica obszaru administracyjnego

f-4  

Znak F-4:

Nazwa rzeki

  f-5  

Znak F-5:

Uprzedzenie o zakazie

f-6  

Znak F-6:

Znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem

  f-7  

Znak F-7:

Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo

f-8  

Znak F-8 :

Objazd w związku z zamknięciem drogi

  f-9  

Znak F-9:

Znak prowadzący na drodze objazdowej

f-10  

Znak F-10:

Kierunki na pasach ruchu

  f-11  

Znak F-11:

Kierunki na pasie ruchu

f-12  

Znak F-12:

Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem

  f-13  

Znak F-13:

Przejazd tranzytowy

f-14a  

Znak F-14a:

Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania

  f-14b  

Znak F-14b:

Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania

f-14c  

Znak F-14c:

Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania

  f-15  

Znak F-15:

Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu

f-16  

Znak F-16:

Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej

  f-17  

Znak F-17:

Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej

f-18  

Znak F-18:

Przeciwny kierunek dla określonych pojazdów

  f-19  

Znak F-19:

Pas ruchu dla określonych pojazdów

f-20  

Znak F-20:

Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów

  f-21  

Znak F-21:

Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię

f-22  

Znak F-22:

Ograniczenia na pasie ruchu