Do naszych usług można zaliczyć:
- budowę linii napowietrznych niskiego napięcia
- budowę linii napowietrznych średniego napięcia
- budowę linii kablowych niskiego napięcia
- budowę linii kablowych średniego napięcia
- budowa stacji TRAFO
- budowa sieci elektrycznych wewnętrznych
- oświetlenie uliczne, placów i parkingów