Stosowane do zabezpieczania i wygradzania przy budowach ulic, wykopach, układaniu linii telekomunikacyjnych, energetycznych i gazowniczych. Wykonane z polietylenu. Kolorystyka biało-czerwona i czarno-żółta.

Szerokość taśmy: 80 mm. Taśmy ostrzegawcze samoprzylepneStosowane do oznaczania miejsc szczególnie niebezpiecznych dla ruchu pieszego: ostrych naroży, krawędzi konstrukcji, rusztowań elewacyjnych.

Oznakowanie krótkotrwałe: szer. 75 mm, dł. 55 m.b.
Oznakowanie długotrwałe: szer. 50 mm, dł. 33 m.b.

tasmy