Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi stosuje się: G-1a/d - pod tarczą znaku ostrzegawczego G-1b/e - na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu G-1c/f - na 1/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu Wymiary znaków G-1 to: 300 x 1000 mm.

Znaki G3 i G4 należy umieszczać w miejscu w którym - w związku z ruchem pociągu - powinien być zatrzymany pojazd na drodze, a więc nie bliżej niż 5m od skrajnej szyny; przed przejściami ta odległość nie może być mniejsza niż 3m od skrajnej szyny.

g-1a  

Znak G-1a:

Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni

  g-1b  

Znak G-1b:

Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni

g-1c  

Znak G-1c:

Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni

  g-1d  

Znak G-1d:

Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni

g-1e  

Znak G-1e:

Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni

  g-1f  

Znak G-1f:

Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni

g-2  

Znak G-2:

Sieć pod napięciem

  g-3  

Znak G-3:

Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym

g-4  

Znak G-4:

Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym