Znaki zakazu stosuje się m.in w celu zamknięcia lub ograniczenia określonych manewrów np.: skręcania lub wyprzedzania itp. Znaki zakazu jako ograniczające powinny być umieszczone po wnikliwej analizie skutków, jakie powodują dla uczestników ruchu.

Znaki zakazu stanowią podstawową kategorię znaków, za pomocą której wyrażane są ustalenia dotyczące organizacji ruchu.

 

Znak B-1:

Zakaz ruchu w obu kierunkach

 

a-2

 

Znak B-2:

Zakaz wjazdu

a-3  

Znak B-3:

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych

  b-3a  

Znak B-3a:

Zakaz wjazdu autobusów

b-4  

Znak B-4:

Zakaz wjazdu motocykli

  b-5  

Znak B-5:

Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

b-6  

Znak B-6:

Zakaz wjazdu ciągników rolniczych

  b-7  

Znak B-7u:

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

b-8  

Znak B-8:

Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

  b-9  

Znak B-9 :

Zakaz wjazdu rowerów

b-10  

Znak B-10:

Zakaz wjazdu motorowerów

  b-11  

Znak B-11:

Zakaz wjazdu wózków rowerowych

b-12  

Znak B-12:

Zakaz wjazdu wózków ręcznych

  b-13  

Znak B-13:

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

b-13a  

Znak B-13a:

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

  b-14  

Znak B-14:

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę

b-15  

Znak B-15:

Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...m

  b-16   Znak B-16: zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m
b-17  

Znak B-17:

Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...m

  b-18  

Znak B-18:

Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t

b-19  

Znak B-19:

Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t

  b-20  

Znak B-20:

Stop

b-21  

Znak B-21:

Zakaz skręcania w lewo

  b-22  

Znak B-22:

Zakaz skręcania w prawo

b-23  

Znak B-23:

Zakaz zawracania

  b-24  

Znak B-24:

Koniec zakazu zawracania

b-25  

Znak B-25:

Zakaz wyprzedzania

  b-26  

Znak B-26:

Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

b-27  

Znak B-27:

Koniec zakazu wyprzedzania

  b-28  

Znak B-28:

Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

b-29  

Znak B-29:

Zakaz używania sygnałów dźwiękowych

  b-30  

Znak B-30:

Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

b-31  

Znak B-31:

Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

  b-32  

Znak B-3:

Stój - kontrola celna

b-33  

Znak B-33:

Ograniczenie prędkości

  b-34  

Znak B-34:

Koniec ograniczenia prędkości

b-35  

Znak B-35:

Zakaz postoju

  b-36  

Znak B-36:

Zakaz zatrzymywania się

b-37  

Znak B-37:

Zakaz postoju w dni nieparzyste

  b-38  

Znak B-38:

Zakaz postoju w dni parzyste

b-39  

Znak B-39:

Strefa ograniczonego postoju

  b-40  

Znak B-40:

Koniec strefy ograniczonego postoju

b-41  

Znak B-41:

Zakaz ruchu pieszych

  b-42  

Znak B-42:

Koniec zakazów

b-43  

Znak B-43:

Strefa ograniczonej prędkości

  b-44  

Znak B-44:

Koniec strefy ograniczonej prędkośc