Tabliczki do znaków drogowych stosuje się w celu sprecyzowania sposobu dostosowania się kierującego do danego znaku, pod którym taka tabliczka została umieszczona

t-1  

Znak T-1:

Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego

  t-1a  

Znak T-1a:

Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu

t-1b  

Znak T-1b:

Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu

  t-2  

Znak T-2:

Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

t-3  

Znak T-3:

Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

  t-3a  

Znak T-3a:

Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój

t-4  

Znak T-4:

Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów

  t-5  

Znak T-5:

Tabliczka wskazująca początek drogi krętej

t-6a  

Znak T-6a:

Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

  t-6b  

Znak T-6b:

Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

t-6c  

Znak T-6c:

Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)

  t-6d  

Znak T-6d:

Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)

t-7  

Znak T-7:

Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe

  t-8  

Znak T-8:

Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe

t-9  

Znak T-9:

Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drog

  t-10  

Znak T-10:

Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze

t-11  

Znak T-11:

Tabliczka wskazująca przeprawę promową

  t-12  

Znak T-12:

Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni

t-13  

Znak T-13:

Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein

  t-14  

Znak T-14:

Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce

t-15  

Znak T-15:

Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu

  t-16  

Znak T-16:

Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce

t-17  

Znak T-17:

Tabliczka wskazująca granicę państwa

  t-18  

Znak T-18:

Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce

t-19  

Znak T-19:

Tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych

  t-20  

Znak T-20:

Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje

t-21  

Znak T-21:

Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje

  t-22  

Znak T-22:

Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych

t-23a  

Znak T-23a:

Tabliczka wskazująca motocykle

  t-23b  

Znak T-23b:

Tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe

t-23c  

Znak T-23c:

Tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne

  t-23d  

Znak T-23d:

Tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą

t-23e  

Znak T-23e:

Tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową

  t-23f  

Znak T-23f:

Tabliczka wskazująca autobusy

t-23g  

Znak T-23g:

Tabliczka wskazująca trolejbusy

  t-23h  

Znak T-23h:

Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi

t-23i  

Znak T-23i:

Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi

  t-23j  

Znak T-23j:

Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę

t-24  

Znak T-24:

Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela

  t-25a  

Znak T-25a:

Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania

t-25b  

Znak T-25b:

Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania

  t-25c  

Znak T-25c:

Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania

t-26  

Znak T-26:

Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu

  t-27  

Znak T-27:

Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci

t-28  

Znak T-28:

Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata

  t-29  

Znak T-29:

Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej

t-30  

Znak T-30:

Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni

  t-31  

Znak T-31:

Tabliczka wskazująca kategorię tunelu

t-32  

Znak T-32:

Tabliczka wskazująca minimalny odtęp od poprzedzającego pojazdu

  t-33  

Znak T-33:

Tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy